Світлана Біляєва
Світлана Біляєва

Світлана Біляєва

Біляєва Світлана Олександрівна - доктор історичних наук, старший науковий співробітник Відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету. Наукові інтереси: Проблеми середньовічної археології та раннього модерну України, насамперед Північного Причорномор’я ; фахові дослідження пам’яток доби Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, золотоординських, кримськотатарських та османських пам’яток на півдні України; дослідження торгівельних шляхів в контексті загальної світової системи суходільної та морської торгівлі від Китаю до Західної Європи. Участь у програмах міжнародної співпраці: 2006—2010 — проект Британського Інституту в Анкарі Британської Академії Наук «Historical-archaeological investigations at Akkerman (Bilhorod-Dnistrovsky) fortress” – директор проекту.- локалізація власника проекту- Лондон (Великобританія, Британська Академія Наук ) – Анкара (Туреччина). 2005—2009 — міжнародний проект «Archaeological investigations at Akkerman fortress» за грантом Фонду Макс Ван Берчема (Швейцарія) – директор проекту.; Локалізація власника проекту: Берн, Швейцарія. 2004—2006 — проект Турецького управління співробітництва та розвитку (ТІКА) «Археологічні дослідження Аккерманської фортеці»- директор проекту. Локалізація власника проекту: Анкара, Туреччина. 1999—2002 — проект Турецької історичної асоціації «Археологічні дослідження Аккерманської фортеці», - директор проекту. Локалізація власника проекту: Анкара, Туреччина. 1997-1998 – проект Турецької історичної асоціації «Археологічні дослідження Очакова» - директор проекту з Українського боку. Локалізація власника проекту: Анкара, Туреччина. 2015-2025рр. Проект Міжнародного Союзу Академій наук (MAI-IUA).   «Середньовічна Балтія та Чорномор’я: матеріальна реконструкція торговельних зв’язків.» - співвиконавець. 2018 р.-Проект Міністерства Закордонних справ Республіки Литви «Protection of the historical heritage of Ukraine and Lithuania on the territory of the Kherson region», - керівник археологічної частини проекту. Локалізація: Вільнюс, Литва. Стипендії та гранти: 2016-2017. Грант Oxford University Press на підготовку розділу «Northern Black Sea region» монографії «Ottoman Europe» - співвиконавець. Локалізація- Оксфорд, Великобританія. Експедиційна  діяльність: 2019 – керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки фортеці Тягинь біля с. Тягинка Бериславського району Херсонськох області та розвідки у Бериславському районі. 2018 — керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки фортеці Тягинь біля с. Тягинка Бериславського району Херсонської області; обстеження підземних та наземних пам’яток історичного міста Очаків Миколаївської області. 2017 — керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки городища Тягин біля с. Тягинка Бериславського району Херсонської області. Розвідка та дослідження середньовічних поселень у Приморському районі Запорозької області. 2016 —керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки городища Тягин біля с. Тягинка Бериславського району Херсонської області. Розвідка та дослідження середньовічних поселень у Приморському районі Запорозької області. 1996–2015 — керівник Міжнародної Південної археологічної експедиції ІА НАН України; дослідження у м. Очаків, Аккерманської фортеці у м. Білгород–Дністровський, турецької фортеці на Кінбурнській косі, залишків фортеці Кизи–Кермен в районі сучасного Берислава Херсонської області, дослідження інших середньовічних пам’яток Північного Причорномор’я. 1969–1981 — керувала археологічними дослідженнями історичного центру м. Очаків; 1978–1979 — провадила розвідки на території Київської та Черкаської областей; 1971–1973, 1975 — очолювала дослідження середньовічного поселення Озаричі; 1970–1973 — участь у роботі експедиції «Дніпро–Донбас» ІА АН УРСР; 1970 — участь у роботі Слов’яно–Дністровської археологічної експедиції ІА АН УРСР. Педагогічна діяльність: 2016 ‒ до теперішнього часу — професор кафедри загальної історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 2010–2015 — професор кафедри українознавства Національного університету харчових технологій; 1999–2009 — доцент кафедри українознавства Національного університету харчових технологій. Публікації: 319 наукових робіт, в тому числі 20 монографій. В тому числі, монографії: Монографії:

 1. Беляева С.А. 1982. Южнорусские земли во второй половине ХШ−ХІV вв. Киев: Наукова думка.
 2. Беляева С.А., Блажевич Н.В., Кучера М.П., Сухобоков О.В.  Древнерусские поселения Среднего Поднепровья.Киев : Наукова думка.
 3. Беляева С.А.1986. Селища. Баран В.Д. (ред.) Археология Украинской ССР.Т.ІІІ. Київ : Наукова думка, с. 396-404.
 4. Беляева С.А., Довженок В.Й. 1986. Сельское хозяйство. Баран В.Д. (ред.). Археология Украинской ССР.Т.ІІІ. Киев: Наукова думка, с. 461-470.
 5. Бєляєва С.О., Кубишев А.І.1995. Поселення Дніпровського Лівобережжя Х-ХV ст.Матусевич В.В. (ред.).Київ: Наукова думка.
 6. Біляєва С.О., Абашина.Н.С., Блажевич Н.В., Відейко М.Ю.  1997. Українські культурні цінності в Росії. Археологічні колекції. Толочко П.П. (ред.). Київ: Танант.
 7. Біляєва С.О. 2000. Давньоруське село. Сільське господарство.  Толочко П.П. (ред.). Давня історія України. Т.ІІІ.Київ: Інститут археології НАНУ, с. 394-410.
 8. Біляєва С.О.  2003.Землеробство. Тваринництво. Моця О.П. (ред.). Село Київської Русі. Київ: Шлях, с.70-81.
 9. , Ostapchuk V. 2009. The Ottoman Northern Black Sea Frontier: the View from a Historical and Archaeological Project. Peacock A. (ed.).The Frontiers of the Ottoman World. In ed. Andrew Peacock,  British Institute at Ankara and Oxford University Press, New York., p..137-170.
 10. Біляєва С.О. 2012.Слов’янські та тюркські світи в Україні. З історії взаємин у XIII –XVIII ст. Київ: «Університет Україна.
 11. Беляева С.А. 2015. Славяне и тюрки в просторах Украины. Часть первая. Из истории контактов в XIII-XVв. Palmariumacademic publishing. Saarbrücken.
 12. Беляева С.А.2015.Славяне и тюрки в просторах Украины. Часть вторая. Украинско-османские историко-культурныеконтакты  XV-XVIII вв Palmariumacademicpublishing. Saarbrücken
 13. Біляєва С.О. Моця О.П., Томашевський А.П. 2015. Відділ давньоруської та середньовічної археології. Інститут археології Національної академії наук України. 1918-2014.(гол.ред.П.П.Толочко).-Київ.:ВД : АДЕФ-Україна», с.167-185.
 14. Біляєва С.О. 2016.Слов’янські та тюркські світи в Україні.( ХІІІ-ХVIII ст.).Київ: Видавець О. Філюк.
 15. Біляєва С.О., Моця О.П., Петраускас А.В., Ієвлев М.М. 2017.Середньовічне Подніпров’я в системі міжцивілізаційних контактів між Балтією та Чорномор’ям. Нариси. Міжнародний союз Академій наук (МАІ- IUA).Київ: Видавець О.Філюк.
 16. Біляєва С.О., Грабовська О.В., Манігда О.В., Ієвлев М.М. Фіалко О.Є. 2018. На розі двох світів. Історична спадщина України та Литви на території Херсонської області. Київ-Херсон: Гілея.
 17. Беляева С., Бубенок О.., Гундогдыев О., Дрыга И., Маврина О.2018. Огузы на рубежах Южной Руси. Институт востоковедения им. А.Е.Крымского НАН Украины. Киев.
 18. Біляєва С.О., Барвинок О.В. Історія археологічної науки.2019. Навчальний посібник. Умань. «Візаві»
 19. Біляєва С.О., Крівошея І.І., Священко З.В. та ін.Особливості розвитку польської археологічної науки ХІХ-першої половини ХХ ст.: паралелі в українському історико-культурному процесі. 2020. Quo vadis? Польські історичні студії (ХІХ-перша половина ХХ ст.)’. Колективна монографія. КИТ. Київ.
 20. Біляєва С.О. Нарис І. Від Балтії до Чорного моря: простір культурної самобутності та синкретизму ( ХІІІ-ХV ст.). Дніпро-Даугава-Німан: міжцивілізаційні контакти у середньовічні часи. Нариси. Колектив авторів. Київ. 2021.

Вибрані статті: 1.Біляєва С.О. 2003. Османський будівельний період у Північному Причорномор’ї. Східний світ, №1, с. 18-25. 2.Біляєва С.О., Карашевич І.В., Фіалко О.Є.2006. Віконниці в системі архітектурних реконструкцій (османська лазня Аккерманської фортеці). Нові дослідження козацької доби в Україні, вип. 15, с. 277-285. 3.Biliaieva S.2007. Complex of findings from excavation of the Ottoman bath in Akkerman (Ukraine). I. Ulusrarasi Turk dunyasi kultur kurultayi. 9-15 Nisan 2006, Cesme-Izmir, Bildiriler.- Cilt I., Ankara, p.  397-409. 4.Біляєва С.О. 2008.Османське Прикордоння України у світлі історичної археології. Дьнєслово.Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України П.П. Толочка з нагоди його 70-річчя.− К., Інститут археології, с.344-351. 5. Biliaieva S., Ersoy B. 2008. Monuments of the Ottoman Period in the Ukraine: Archaeological Investigations (1989-2004). Islamic Art and Architecture in the European Periphery. Crimea, Caucasus, and the Volga-Ural Region. Abhandlungen fur die kunde des morgenlandes, Band 63, Deuthsche Morgenlandische Gesellschaft Harrassowitz Verlag, p. P. 39−44, ill. P. 216 − 223. 6.Біляєва С.О. 2009. Ознаки Нового часу у матеріальній культурі України другої половини XVII- початку XVIII ст. Археологічний літопис Лівобережної України. − № 1, с.24-31. 7.Біляєва С.О., Фіалко О.Є. 2009. Освітлювальні прилади з розкопок Нижнього двору Аккерманської фортеці. Нові дослідження козацької доби в Україні, вип. 18, с.390-398. 8.Біляєва С.О.2010. Результати та перспективи досліджень Османських пам’яток Північного Причорномор’я. Проблеми давньоруської та середньовічної археології. Археологія і давня історія України.: Зб. на пошану О.П. Моці.с.67-72. 9. Biliaieva S. 2010.The collection of Ottoman Pipes from archaeological investigations in the north black sea area of the Ukraine. Journal of the Academie internationale de la pipe, volume 3, Liverpool, p.97-111. 10. Біляєва С.О. 2011.Місце українських земель у стадіальному розвитку Чорноморсько-Егейського ареалу XIII-XVIII ст. Східний світ,№1, 41-45. 11.Біляєва С.О.2011. Стадіальні та регіональні риси взаємодії Південної Русі та Золотої Орди в другій половині ХІІІ – XІV ст. (деякі аспекти). Наукові записки. Серія: історичні науки.− Кіровоград,, Вип. 14, с. 7-15. 12. Biliaieva S., Fialko O. 2011. Art ceramics of the Islamic world in Ukrainian lands (13th–18th centuries). The art of the Islamic world and the artistic relationship between Poland and Islamic countries. Krakow, p.215-222. 13. Biliaieva S. Islamic art in Ukrainian lands (13th–18th centuries). The art of the Islamic world and the artistic relationship between Poland and Islamic countries. Krakow, p.309-316. 14.Біляєва С.О. 2012. Методологічні аспекти досліджень взаємин України та тюркських цивілізацій. Східний Світ, № 1, с. 43-51. 15. Біляєва С.О. 2013. Урбаністичні тенденції давньоруського часу у Північному Причорномор’ї. Слов’яни і Русь: археологія та історія, с. 35-40. 16. Біляєва С.О., Фіалко О.Є. 2013.Українська кераміка з розкопок Аккерманської фортеці ( до питання про етнокультурний розвиток Півдня України). Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Вип. 22, с. 329-335. 17. Біляєва С.О. 2012. Декоративні елементи тюркського походження в українському керамічному мистецтві XVI-XVIII ст. (за археологічними матеріалами Подніпров'я). Наукові студії:Збірник наукових праць /Історико-краєзнавчий музей м. Винники. - Львів-Винники, Вип. 5, с.222-230. 18. Беляева С.А. 2012.Северное Причерноморье в ХШ-ХVIII вв.: узловые проблемы археологических исследований. 38 ICANAS, Ankara, Türkiye. Bildililer, II cilt, Ankara, p.717-723. 19. Беляева С.А., Рябцева С.С.2014. Образ сирин в древнерусском и малоазийском искусстве. Толочко П.П. (ред.). Міста Давньої Русі. Київ: Стародавній світ, с.140-150. 20 Біляєва С.О. 2014.Деякі дискусійні питання розвитку Південноруських земель XII- XIV ст. (у контексті наслідків Синьоводської битви 1362 р.) Синьоводська битва 1362 року в контексті середньовічної історії Східної Європи». Наук. Зап. Кіровогр. Пед. Унів-ту,Вип.. 20, Істор. науки, Тематичн. вип., с.22-31. 21. Біляєва С.О., Карашевич І.В., Фіалко О.Є. 2014. Основні результати археологічних досліджень на Кінбурнській косі в 2009-2013рр. Археологія,№ 3, с.92-103. 22. Biliaieva S. 2013. Turkish pipes as the part of the maritime connections of the north Black Sea area. Journal of the Academie Internationale de la Pipe, Vol. 6, p.111-119. 23.Беляева С.А.2014. Роль етнології на сучасному етапі: культурна політика та освіта. Историографиja и савремено друштво. Зборник радова. Наука и савремени универзитет з 2014. Ниш, с. 403-412. 24. Biliaieva S. 2015. Osmanli ve Ukrayna Lüleleri: Uygulamali Sanatin Karșilaștirma Ҫalișmasinin Bazi Sonuҫlari. The Ottoman and Ukrainian Smoking Pipes: Some results of the Comparative Study of Applied Art. 1. Uluslararasi Avrasya Türk kongresi.Birdiriler. 21-14 Kasim November 2012/ Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi. Istanbul, 2014, Proceedings, p.203-210. 25.Біляєва С.О.2015. Північне Причорномор’я у контактах цивілізацій. Археологія і простір. Археологія і давня історія України.Вип.4 (17), с.114-121. 26.Biliaieva S., Karashevich I. 2015. The place of Akkerman in the Trade Relations of the Commonwealth and the Ottoman Empire in the 15th-18thCenturies/ 15-18. Yüzyilda Milletler Topluğunun Osmanli Imparatorluğu ile Tigaretinde Akkerman’in Yeri. Remarks on Turkish Studies. Wasrzawa, p.91-100. 27. Беляева С.А., Фиалко Е.Е. 2017. Керамика Изника конца XV-XVI вв. из раскопок Нижнего двора Аккерманской крепости. Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья  X-XVIII вв. Glazed Pottery of the Mediterranean and Black Sea region, 10th- 18th Centuries. Volume-том 2. STRATUM. Археологические источники Восточной Европы. Казань-Кишинев.-2017, с. 561-580. 28. Біляєва С.О., Гаврісь Г.Г., Фіалко О.Є. 2017. Птахи у витворах середньовічного мистецтва Північного Причорномор’я. Археологія і давня історія України.Вип.3(24). Матеріали та дослідження археологічного музею ІА НАНУ, с.156-161. 29. Біляєва С.О., Петраускас А.В. 2017.Давньоруське місто Возвягль у реаліях  середини ХІІІ ст. Давньоруське місто Возвягль у реаліях  середини ХІІІст., с.48-53. 30 Biliaieva S. Anatolian imports of pottery on the territory of Ukraine in Medieval and Early modern period. 2017. ХІth Congress AIECM3 on medieval and modern period Mediterranean ceramics October 19-24, 2015, Antalya association Internationale pour l’etude des ceramiques medionales et modfernes en mideterranee., p. 75-79. 31 Біляєва С.О. 2018.Тюркський фактор у геопросторі України (за матеріалами археологічних досліджень). Археологія і давня історія України. Вип. 1 (26), с.85-100. 32. Біляєва С.О., Фіалко О.Є. 2018. Планіграфія та типологічна характеристика скляних виробів з  Аккерману. Археологія і давня історія України, Вип.4 (29),с.133-148. 33. Біляєва С.О., Фіалко О.Є.Ювелирные украшения из камней со средневековых памятников Северного Причерноморья. 2018. Музейні читання: Матеріали наукової конференції "Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки". - Київ, Музей історичних коштовностей України - філія Національного музею історії України, 9-11 листопада 2015р.- Київ, с. 139-145 . 34. Біляєва С.О., Фіалко О.Є. Декоративні металеві накладки з розкопок Тягинського городища.2018. Музейні читання: Матеріали наукової конференції "Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки". - Київ, Музей історичних коштовностей України - філіал Національного музею історії України, 20 -21 листопада 2017 р.-  Київ, с.109-115. 35. Biliaieva S. 2018. Italian-Turkish interractions in Minor Ottoman art: the archaeological collections of Eastern Europe. 15 th International congress of Turkish art. Proceedings. Editors Michele Bernardini, Allesandro Taddei with the collaboration of Michael Douglas Sheridan. Ankara, p.163-172. 36. Біляєва С.О. 2019. Археологічні дослідження городища Тягинка: деякі результати та завдання Археологія і давня історія України. Вип. (1) 30. Київ, с.133-139. 37. Біляєва С.О., Фіалко О.Є. 2019. Південний рубіж Великого князівства Литовського і Руського (археологічні відкриття та сучасне бачення). Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні.Вип.28.-Київ, с. 17-23. 38. Біляєва С.О., Кулаковська Л.В., Фіалко О.Є. 2019.Україна-Туреччина: грані співробітництва Археологія і давня історія України. Вип.3. (32).Київ, с.184-194. Нагороди та відзнаки: 2009 — звання «Визначна людина світу» Міжнародного конгресу в Стамбулі (Туреччина); 1982 — ювілейна медаль «У пам’ять 1500-річчя Києва». Членство у наукових організаціях й товариствах: Європейська археологічна асоціація (EAA). Історико-культурна асоціація «Україна-Туреччина», голова правління. Український Національний комітет ІКОМОС, дійсний член. УТОПІК, член головної ради. Спілка археологів України.

Експертка з історії та археології